VM > publicistika


CO SE DĚJE MIMO PÓDIA

Barevná volba na jistotu (květen 2006)
Volba jako panoptikum doby
Obchodně zábavné ničení
Manipulovaní všech zemí, spojte se
Lobujte pánaboha - manipulace v médiích
Čekání na Hodota
Testy učitelů
Ten, kdo nectí oMertu
Čtvrté hudební obrození


PROJEKTY

Animace kultury (pracovní verze)
Oživená píseň - naplnění prázdna (pracovní verze)
Sefardské písně
Slovenské balady


ESEJE, ÚVAHY, RECENZE A STUDIE

Analytická zpráva pro výbor OSA
Rozbor praktik rozkrádání honorářů na půdě ochranné organisace.

The Troubadour In the Age of Global Village
Srovnávací studie přístupů k písňovému textu na Východě a Západě. Anglicky, péčí nadace G.Sorose a Středoevropské University.

Nebýt stádem Hamletů
Příspěvek do sborníku, uspořádaného Josefem Prokešem, věnovaný současné senzibilitě písničkáře a jeho roli ve společnosti. Masarykova Universita Brno 1993

Pít či nepít - aneb existuje vůbec umění střídmého pití?
Úvaha

O vývoji pohledu na alkohol a drogy
Závislost 2/1993

Královna severních záseků
Recenze Anno Domini 4/1994

Děti ulice, Sbory z Taizé
Recenze Anno Domini 6/1994

Dosti bylo Kryla?
Úvaha Anno Domini 5/1995

Co mi říkaly fotky Markéty Luskačové
Esej Divadelní noviny 4/1995