zpět
Lobujte pánaboha - manipulace v médiích


        Stávkující stávkokazové české televize se nechali vmanipulovat do situace, kdy jimi bude manipulovat parlamentem zmanipulovaná Rada. Dosud nepřenosné licence lze za směšný manipulační poplatek 200 milionů prodávat. Nechte se zprivatizovat, zestátnit, vykořisťovat, restrukturalizovat, tunelovat nebo revitalizovat, občané. Hlavně nepřemýšlejte, nechtějte rozumět světu kolem sebe. Na to máme specialisty - milovníky moudrosti a jejich hlásné trouby, vykladače a manipulátory. Vzhůru do nirvány nevědění, izolace rozumu a smyslů v barvě ústavních plášťů, prášků, jídel bez chuti a požitků bez zápachu.

        Naše společnost dětinští, stává se nesvéprávnou: pro správu životně důležitých tepen společenství (voda, plyn, elektřina, komunikace) zveme odborníky odkudkoliv. Erár postaví Temelín, trochu ho rozvibruje - a vy si jej za babku koupíte. Vnitřní zájmy státu se "umístily na trhu", jsou předmětem tajeného obchodního handlu v cizích jazycích.
        Reklamní imaginativci nadnárodních společností mlaskavě vnucují nesmyslné, zdravý rozum ohrožující produkty. Neopominutelná pětina obratu (příslovečně zvaná přidaná hodnota) ukápne do bezedné státní kasičky. Kdo si hlasitě všímá nesmyslu konzumu, je terorista a patří do sféry zájmu vzájemně soupeřících tajných služeb. Jako námět na seriál... možná. Demokracii ale ohrožují spíš slušní, poctivě chtiví spoluobčané: politici, padající letci, zákonodárci, stávkující lékaři, mistři mediální magie. Obézní bývalá kráska Čechie se zasekla v turniketu Evropy. Obdařena posvátným břemenem rodné hroudy projde jen zadním vchodem - cenou ze přijetí je statut druhořadých bytostí.

        Poselství ve svůdném dražé

        Demokracie neupírá právo na vyjadřování ani manipulátorům. Nadbytečně se jich domáhají manipulací s prořídlými davy na nejmanipulovanějším náměstí, pod sochou patrona národa - pod koněm. Manipulace není výdobytkem reklamní společnosti. Proniká i vysoce duchovními vrstvami společnosti: církev manipuluje Kristovým utrpením miliony věřících, stejně jako televize. V pátek smutek, v pondělí spánembohem nějaké to laškování, mokré prádlo a pár pohanských zajásání. Manipulaci s pukem či obnažovanou dívčí krásou, označenou dobytčími čísly, podléhají i ministři kultury, ředitelé bank i dobročinných spolků. Nikdo nikoho k ničemu nenutí: na rozdíl od manipulace terorem totality a válek propůjčujeme své bytosti manipulátorům dobrovolně, s rozkoší. Jako bychom nežili svůj život, ale jejich multimediální představení. Jakému rituálu vlastně podléháme? O co tady Go?
        Manipulace nemíní to, co hlásá a nehlásá to, co chce. Pravé poselství je zabaleno do svůdného dražé slovního jednání: tyčinka mlsající anorektičky neobsahuje žádný cukr, ale zažene váš hlad. Balení se mění, obsah zůstává: přimět lidi k fyzickému jednání - nákupu zboží, volbě strany, poskytnutí důvěry. Demokracie neprosazuje vůli většiny, pouze činí její produkt (ideový či hmotný) učinit nezbytnou součástí každodenního života. Je na rozdíl od přímého nátlaku lákavá. Její erotické vyvrcholení nazývají jedni občanskou povinností, druzí vznešeně volebním aktem, třetí šaškárnou a nudou. Pohyby manipulátorů jsou svůdné a soběstačné, dávají zapomenout na skutečnost. Nabízejí totiž svět skutečnější, nežli skutečnost sama: svět zrychlených iluzí, kde to krásně křupe, sliní, voní. Slovník demokrata a manipulátora splývá do jednoho proudu řeči-neřeči. Na zaměnitelnosti dialogu a manipulace stojí a padá každá účinná kampaň. Reklamní svět si podává ruku s revoltou.

        Princip ševcovské stoličky

        Zatímco totalita lpí na dualitě světa, opájejí se demokracie principem ševcovské stoličky: posvětštěná Svatá trojice bdí nad rozdělením moci zákonodárné, výkonné a soudní. Podtržením jedné z nožek se verpánek demokracie řítí. Ve sféře kulturologických snů neotřesitelnost trojice představuje libertinský výkřik Volnost, rovnost, bratrství... kdo napadne jeden z pilířů evropské demokracie, podvrtne stoličku sám sobě. Činy jsou výsledkem synergie celé společnosti (mocné opozice i bezmocných vládních sebevrahů). Praxe prokázala neudržitelnost svaté trojice revolučních výdobytků: nad volností a bratrstvím vítězí rovnost: netalentovaná a nepracovitá většina se považuje za elitu. Pokud se spojí volnost s rovností, čelíme nadvládě nezodpovědných. Rovnost a bratrství povede nutně k omezení volnosti, nutnosti všeobecné tolerance všech proti všem. Třaskavinu zahušťuje pojem bratrství: zní velice nemužně, sugeruje pocity všeobjímající lásky a oddanosti společným cílům. Patří do hájemství politických pohádek, ale ožívá v řevu extremistů. V boji o volební hlasy vítězí odvrácená strana bratrské lásky- bratrovražedný boj o prvenství mezi rovnými.
        Alternativou manipulace je přímá akce - konsensuální fyzické jednání, vedoucí k cíli pominutím běžných demokratických metod. Vyžaduje nasazení, obnáší riziko, je nesystematická, živelná, iracionální. Vyostřuje situaci soustředěnou, medializovanou lyrickou agresí. Předchází výbuch hlubší, nezvládnutelnější krize.Zastavit vlak se zářícím odpadem svými těly... jak asi pohlíželi řadoví, spořádaní občané helénistického impéria na počínání oněch dvanácti chlapíků kolem bosého Krista? Přímá akce je společenské očkování. Manipulace je plíživá, její cíl není přímo sledovatelný. Manipulátor maže rozdíl mezi přirozeným a umělým světem, osobním a vnuceným názorem, politikou a rozborem trhu. Letmý pohled na grafiku a řazení zpráv prozradí vliv tabloidů na původně intelektuální tiskoviny. Kdysi tak hrdý pojem "nezávislý novinář" vyvolává oprávněné podezření ze ztráty sebekontroly.

        Mediální podpora: stimul kulturní změny

        Masová komunikace nesleduje dlouhodobé nasměrování - společenské ideály, ale postupné cíle. První jsou nehmotné, nekontrolovatelné, druhé viditelné, lehce zaměřitelné terče. Podmínkou přenesení ideálu do života je jeho zpředmětnění - vizualizace, prostředkem prosazení jasně vyjádřený veřejný zájem. Nejsilnějším stimulem změny bude bezesporu mediální podpora, multi-dimenzionální kampaň. O její psychologickou masáž se opírají stanoviska politiků, vyjádřená levnými slogany, zpětně šířenými opovrhovanými médii. Vzniká tak dojem uzavřeného kruhu: zástupci naslouchají svému lidu, dotvářejí zespoda vzešlé podněty. Občana masíruje velkoplošná manipulace (Klidná síla, Třikrát a dost, Děkujeme-odejděte, Čisté ruce). Konsensus vzniká jako logický důsledek promíchání prvotního manipulačního impulsu se skutečnou, idealizovanou potřebou společenského sdělení. Věc zpracovávají stejné agentury - nikdo už dodatečně nerozluští, kde vlastně manipulace začala. Dole je nahoře a nahoře dole. Marxistická dialektika v kapitálové praxi. Kdo nemanipuluje, není. A naopak - nestojí-li někdo někomu jinému za manipulaci, nestojí za nic.Občanům zbývá tak akorát sledovat v přímém přenosu otevírané zátky od šampaňského. Alternativou je zapšklá škodolibá radost z nové totality.
        Manipulace se tak plíživě vkrádá do každodenního ovzduší, vytěsňuje poslední zbytky dýchatelného, přirozeného prostředí. Patří k denním zprávám, věští cosi dramaticky nekalého. Je užitečné založit si stranou šedé mozkové kůry (nebezpečí infekce!) slovník manipulačních triků. Zde leží jeho základní kameny, další si laskavě doplňte výstřižky z novin, odposlechnutými větičkami, rozsudky soudů, odůvodněním milostí, žádostmi o peněžní příspěvek, případně hrozbami různých úřadů.

        Co všechno ovládají mediální mágové?

Podkuřování lepším já veřejnosti: Slušní lidé věří... požadují, doufají, že konečně..., prostřednictvím petice žádají o...

Podsouvání svých názorů zástupné, nezávislé osobnosti: Veřejnost slovy profesora, politického vězně... spontánně žádá o...

Řízená fascinace davu nevšední schopností: Naši zlatí hoši to dokázali... Máme hokejové velvyslance

Relativizace hodnot, dekontextualizace sdělení: co verš, mediální zákon, Ústava? Jen silně účelová manipulace se slovíčky.

Vydírání morální autoritou: každý komu není vývoj v této zemi lhostejný... kdo chce odpovídat za život svých dětí... kdo bojoval za... ve jménu padlých... menšiny

Zlehčení úspěšných kroků protivníka: Národní důchod sice roste, ale bez nás a našeho vkladu by přirozeně nerostl.

Bagatelizace problému: Chcete vzít podporu dětem, a dát peníze na zrušení vepřína? Opravdu nemáme větší problémy?

Hra na temné síly, nejasné pudy, tajení klíčového svědka nebo důkazu: Máme nezvratné poznatky o... Z kruhů blízkých tajným službám...Svědek, který si nepřeje být jmenován...

Hysterické vyostření problému, katastrofická mánie: Titanic zdravotnictví, loď privatizace se potápí, Kdybych to nevzal já, vezme to ještě větší svině.

Položení sugestivní otázky namísto odpovědi: Ptá-li se někdo, místo aby odpověděl, sám si také odpoví.

Relativizace slov, když jsou úspěchy nepopiratelné: Jde přece o činy: a ty svědčí jednoznačně o tom, co vlastně protivník myslí těmi slůvky... na jedné straně ano, i když musíme přiznat, že na straně druhé...

Snížení se na úroveň lidu: Jsem jeden z vás, i já jsem se podílel... v hříchu jsme si přeci před Bohem rovni.

Vytváření iluze dialogu: Znáte to... Každý to jednou zažil... Ptáte se nás... Chcete vyhrát? Jistě chcete vzkázat lidem...

Iluze přátelského tykání: Ahoj, ahoj... jsem ta a ta. (Cvičitelka, sušenka, strana, myčka). Taky chceš zhubnout? Uschnout? Být zdravá, šťastná?

Humorné snímání viny: Vrátili jste se od babičky, a sukně je vám těsná. Náš Multi-prostředek vás zbaví nadváhy. Jíte a hubnete...

Zábavné řazení zpráv: Nehody, skandály, války, zvířátka...

Demonstrace rovnosti: I já se nezachoval vždy jako hrdina. Hrdinství není v seznamu ústavních práv a povinností.

Zábavná nezávaznost, zdrobnění, ztitěrnění: Zbývá ta trapná maličkost: radioaktivní odpad. Ale ještě se podíváme na reklamu!

Sugesce výhry: Kupte si to- a vyhrajte? Jeď se svou partou na hory!

Hospodský sexismus: Pondělí je pro muže, úterý pro ženy... S podtónem: jen pro vás, mírně utlačované, nepochopené, deprivované. My jsme vaši přátelé, dovedeme, co ona ne.

Nabídka nedostupného: Neplaťte daně, nechte si zdarma provést kontrolu, vyberte si svou výhru...

Slib jednoduchého řešení: Všude v civilizovaném světě... Zatímco jinde už dávno...

Nemáme na vás čas: první, václavský, harvardský fond... Čas nás tlačí... mohla byste říct divákům, jak jste byla znásilněna

Laciná podobenství: Tak jako minulé režimy... Božská úleva

Spojování dobročinnosti a reklamy: Jednou přijde doba, kdy bez komerční estrády, přicmrndávajícího Krause a tokající moderátorky nikdo nedá na nic ani korunu. nedávejte na velkohubé akce, ale na vám známé, lokální projekty ve známých rukou.

Rotace moderátorů: Nejsou lidi! Divák chce pravidelně vidět "svého" herce, baviče, reportéra. Navazuje s ním důvěrný kontakt. Spojujte své naděje s veřejně se prodávajícími tvářemi. Moderátor není guru, ale cvičený a dobře placený podomní obchodník.
Novináři z rozhlasu vnášejí netelevizní estetiku na obrazovku, moderátoři komerční televize vnášejí do veřejnoprávní pokleslost, nedbalost, nepřipravenost, dohánění vlaku sledovanosti ničí nepřizpůsobivé vlastní osobnosti. Start v jedné televizi jen jako odrazový můstek pro soukromou kariéru jinde.

Odstavení konkurence výběrem: pošlete nám své kandidáty, projekty, náměty, podněty... My si vybereme, a už o nás nikdy neuslyšíte. Přizpůsobíme je a prodáme jako své vlastní.

Zpeněžení známé tváře: Kredit známé osobnosti má zaručit kredit soukromé firmě

Kouzelná hůlka osobnosti: Nepostradatelní mágové (Ž..., K..., P..., S...) vždy spojí společenský zájem se svou osobu, mluví nejprve o sobě v libovolné souvislosti (lidé se mě často ptají... píšete mi... ) skromností (nejsem nic, jenom mám ty neobyčejné schopnosti, umím se spontánně rozhodnout správně, nejsem svázán odpovědností. Jako neformální poradce prezidenta... Můj předchůdce vám lhal, já nebudu.

Mágové jsou soběstační: nikdy necitují zdroje, nepoužívají ověřitelná tvrzení, ale rýsují své vize. Nenavazují na názor protivníka, začínají svou vlastní formulací problému. Zamlčují jiné názory a zdroje, ale přisvojují si jejich výklad. Nikdy nepřekročí rámec korektního myšlení většinové kultury.

Pochválí urážkou a urazí pochvalou: Děkuji. Právě jste se zrodili, občané.

: Odmítněte vlastní fascinaci cizím úspěchem. Každý překonává svá úskalí: pošlete mágy, kam patří - do cirkusu. Nedrogujte se pocitem vlastního nadhledu. Už tím, že se díváte, vás mají. Nechtějte nic vědět z TV. Udělejte si vlastní názor: na schůzi, četbou programů stran, internetových diskusí. Dávkujte si svého politika sami.

Nasměrování a oprávněný cíl

        Před vysoce zmanipulovaným veřejným životem jakoby nebylo úniku. Po Šestidenní válce slovanskou vychytralost schoval trpce groteskní povzdech sovětských Židů: "Naši vyhráli --- to zase budou naši zuřit". Dvojí pojetí společnosti, dělení na my a oni, zase trvá hluboko zakotveno v národní povaze. (Naši prohráli - zase se můžeme radovat, zní v nejedné ochranářské rodině pokaždé, když se Temelín zase zastaví). Jakmile ale jde o protivzdušnou obranu našeho území, jaksi automaticky předpokládáme, že nás v tom "naši" nenechají. Kdo to ale bude? Německá, slovenská, rakouská, nebo výhledově nedejbože ruská luftwafe?
        Obrysy (my a oni) splývají až do okamžiku, kdy jde do tuhého. Tehdy přestává být Evropa naší budoucí zemí. Zdá se, že malé národy musí vždycky někdo někam dostrkat. Spory se nevedou o oprávněnost, podstatu manipulace, ale o její společenský význam, nasměrování, oprávněný cíl.
        Závod s vlastními problémy manipulovanou Evropou už dávno probíhá. Startér se nedostavil - běží se jak kdo umí a kudy chce. Bojový pes volnosti již byl vypuštěn proti beránkovi rovnosti. Virtuální domácí mazlíček bratrství dodělává kdesi v softwarovém frcu. Nejlépe lze manipulovat lidský soucit, založený na manipulaci s uspokojením, následujícím dar: člověk zdravý se jaksi pohansky cítí lépe, cítí se být chráněn před kolem osudu, nebo osudím soukolí doby, jak se to hezky slovně manipuluje. Ani humanitární organizace už nedůvěřují obyčejnému dialogu, kde někdo něco přesvědčivě dokazuje a o něco žádá, a suma naslouchajících spoluobčanů vnímá, samostatně uvažuje a posléze dle své úvahy adresně přispívá. (Přímá alokace zdrojů). Ne. Jednou dvakrát ročně se z veřejnoprávních prostředků uspořádá nechutná, manipulativní šou, která přinese miliony. K jejich přerozdělení se hned nabídne střechová organizace. Čím se tento postup liší od státní nebo socialistické dotace bojujícímu lidu Kuby nebo Číny? Tam jsou přece ještě chudší, zapomenutější, nešťastnější... Tak můžeme dokola soutěžit v postiženosti, potřebnosti, zapomenutosti. Stáváme se společností střídavě nasazovaných trikolor, stužek a šaškovských nosů. Krátkodobě lidově vymanipulované peníze bezesporu potěší ty nejpotřebnější. Omlouvám se, že zde jejich jménem manipuluji: dlouhodobě ale podobná manipulativní charita vytěsní přirozený cit občanů kamsi za okraj skutečného světa. "Až nás taky tak krásně pobavíte, dostanete taky!!" Organizace nebo činnosti, které nebijí o zeď nezájmu údy a sentimentálními rekvizitami, se už stávají nezajímavými, nepotřebnými.

Mluvčí nespokojené, ale tiché většiny!

        Staňte se mluvčími sebe sama! Chcete mít lepšího prezidenta? Mít nedefinovatelnou moc nad institucemi? Zastavit život v parlamentu svým pronikavým zrakem, poznámkou, odhalením, diagnózou stavu společnosti? Shromáždit kolem sebe stejně smýšlející, dát jim údernou sílu, najít společnou hymnu? Chcete, aby se i vás, bezejmenných, báli ti nahoře? Nemáte na to ovšem čas, vzdělání, kredit či drzost? Nevěřte, že za vás někdo převezmeme vaše starosti, podělí se o svůj úspěch. Nebuďte rukojmími svých mluvčích!
        Manipulace vychází vstříc osobní slabosti, vytváří dojem všeobecného rozšíření frustrace: podporuje stádní kolektivnost, triky sňatkového podvodníka nabízí vstup do klubu vyvolených. Založte si v nitru klub vlastní společenské sebeobrany. Zkuste si říct jenom já - a já: žádná Sparta, Petra ani její parta se už s vámi nebude rýmovat.
        Nenechte si přinášet veřejnoprávní televizí pořady ani od Matela, ani od Chiquity. Pokud nepřinášejí hračky nebo banány, přinesli jen legální úplatek, a získali mnohem víc: vaši pozornost. Zákeřnou, skrytou lacinou reklamu - za vaše peníze.
        Vypadá to málem, že už neexistuje věta, která by neobsahovala manipulační podtón. Vždyť výše vyjmenované prvky jsou odedávna živnou půdou dramatického dialogu, rozhovoru vůbec. Neútočím zde na jejich mluvnickou podobu, ale na způsob využití, nedůstojnost cíle: totiž vnucení výrobku, výroku, sloganu. Zatajení jeho nicotnosti, nevýhod, zatlačení konkurence, vytvoření "spotřebitelského vakua", pole věčně neukojené, dětinské umělé spotřeby.

        Existuje vůbec nějaká pozitivní alternativa? Vidím ji v osobní odpovědnosti, nedelegované žádnými organizacemi: kdo chce být vnímán jako nezávislá osobnost, musí se delegovat sám. Musí popsat všechny své zájmy, minulé i budoucí, v médiích, poradenství, podnikání, nejen na veřejnoprávní obrazovce. "Nezávislá" osobnost bez vlastních zájmů je podezřelý protimluv: médiu zvenčí nikdy neporozumí. Jakékoliv utajení, opomenutí nebo odchýlení od deklarovaného zájmu budiž důvodek k odvolání z Rady. Ta budiž složena z odvolatelných osobností - nesmí být manipulována hrozbou celkového rozprášení. Říkejme tomu legalizovaná manipulace, česky lobbing. Jeho zákonná norma citelně chybí. V řeči tenistů je lob vysoký míč, na který spoluhráč nedosáhne. Vítězný úder se tváří jako že o nic nejde, ale působením povětří a odporu vzduchu míč stoupá a stoupá... partner si už ani neťukne. Je ze hry venku, vyautován, vymanipulován. Vyřídil se sám, bez vynaložení větší energie. Česká demokracie skončila jako manipulační prostor lobbistů bez patřičných zákonů, vymezujících, co ještě lze a co ne. Dálnice do Ostravy, tanky do Tasmánie, protest do Ženevy, omluva lobem Castrovi, a pak hned pokárání za sankce. Útočný lob zatím stoupá a stoupá... Manipulace koketuje s posvátnými pojmy svobody myšlení a volného trhu, ale dělá vše pro to, aby z občanů učinila poslušné stádo s předvídatelnými potřebami. Jenom pánaboha zatím ještě nikdo nepřeloboval. Možná nic nepotřebuje. Nebo naopak - potřebuje všechno a všechny. Ale je v pořadí. Určitě už na něj chystají nějakou super mega kampaň.
 

zpět