koncerty >info pro pořadatele  

Pořady
VM
Pořady
VM+Jana Lewitová
Podmínky
Soubory
ke stažení

Týden koncertů a divadla, s vaší hudbou v renesančním městě

6. až 13. srpna 2006

Slavonice

Devátý ročník neformální Hudební dílny Vladimíra Merty a Jany Lewitové

Skončil věk balady, nebo se naopak vrací doba vyprávění vlastních příběhů? Kde hledat oporu ve skládání vlastních textů?

Klíčovým slovem kursu je otevřenost a touha jít za hranici běžných návyků a hudebních konvencí.

Máte v sobě hudbu - přeneste se k ní ve skutečném prostředí! Město, cesta, jezero, přírodní živly!

"Mluvíme, smějeme se, pláčeme, když zpíváme, děláme totéž, intenzivněji. Dnes si venku tu a tam zazpívá malé dítě, ale dospělí? Na těch málo jedinců se pohlíží jako na exoty… Když nestihneme všechny ty události, festivaly, nahrávky, knihy, jsme nesví, asi nejsme dostatečně kulturní… Opravdu? Neschází nám ticho a naslouchání vlastnímu hlasu? Tak jako má každý svou neopakovatelnou tvář, má každý svůj jedinečný hlas. Je cenné jej nalézt a dát mu volnost. Na hodinách hledáme cestu, jak zdolávat překážky, které volnosti brání. Jeden pracuje, ostatní vnitřně s ním. Názor, dojem každého nás všechny posouvá dál. Nejde o to být "dobrý", líbit se, jde o to nalézt odvahu a vyzpívat svou píseň. Je dobré si předem připravit několik písní, jako každý rok budou také k dispozici zpěvníky, sbírky, skladby…"
Jana Lewitová.

"Nemám předem žádnou jistotu, žádný názor. Vracím se s každým zpěvákem do období svých vlastních chyb. Přeháníme společně zlozvyky, abychom se jich zbavili. V chybách jsme si všichni rovni. Zachycujeme spolu proměnlivost hudební situace, vlastní představy o sobě samém."
Vladimír Merta

"Improvizuju podle situace ve skupince, v kruhu, ve dvojici. Pracuju s těle, dechem, hlasem - a s pomocným nástrojem. I když jej zcela neovládáte, nestyďte se doprovázet, dupat, funět, tančit!"
Zuzana Dumková.

Co nabízíme?

Posílení psychické odolnosti při zpěvu, zvláště při vystupování. Proměnu "strachu z pódia" k posílení soustředění. Cestu k osobnímu výrazu, oslabení manýr a napodobování. Zpěv v přírodě, v inspirativním prostředí i extrémních podmínkách. Projížďky na kole, noční jamy. Procházka do příhraničního města Fratres (pozor - platný doklad!). Neformální program vychází z pocitů posluchačů. Všichni mohou být postupně sólisty, sboristy i sbormistry. Učíme se navzájem - chyba jednoho se stává podnětem druhého. Sdílené energie patří všem, záleží na ochotě nechat se jí unést, svést, propadnout se do nitra balady. Není cizích příběhů - jsou jen odcizené osudy a zbloudilé duše. Bez nich by ale nebylo o čem zpívat.

Hlavní téma:

Řád, styl a jeho porušování. Posuny výrazu (stylizace, Improvizace, scénické dotvoření písně).

Téma k zamyšlení:

V jakém stádiu je dnes folklor, folk, world music a hudba kořenů? Existuje v hudbě nějaké tabu - nebo je to nejdemokratičtější výraz člověka? Hudba a okolí. Vnímáni hudby v průběhu času vyjadřuje směřování společnosti.

Co vás čeká?
Pro nové zájemce:

Každý den začínáme společnou snídaní. Po ní se přesuneme na společnou hudební "rozcvičku" - oblíbené uvolňovací a rozdýchávací cviky vede Jana. Než se rozejdeme k individuálním hodinám, navážu na okamžitou náladu polo-improvizovaným cvičením a zpěvem v kruhu. Lektoři i  účastníci si jsou rovni - během cvičení se nemluví, nekomentuje. Každou půlhodinu si ale sedneme do kruhu - diskusní "okénko" rozpouští ostych, osvětlí vaše pocity, odstraní nedorozumění. Je to také čas pro vaše postřehy, návrhy, organizační doladění dne. V kruhu stmelujeme společenství kurzu, nabíráme energii, odhazujeme trému a napětí. Rytmické, intonační, jazykové nebo výrazové cvičení, každý se na chvíli stává "vedoucím" kurzu. Každý si vyzkouší slast uvolnění i úskalí odpovědnosti. Proměnlivost vztahu sbor - sólista -dirigent. Kolektivní cvičení skončí poukazem na to, čemu se budeme věnovat v individuálních hodinách, během kterých se můžete hodně dozvědět třeba jen tím, že na jiném uvidíte svou vlastní chybu. Často budete také požádáni o aktivní názor, druhý hlas, rytmické povzbuzení. Nebo si můžete dělat své vlastní poznámky, klást otázky, vyjádřit své postřehy a přání.

Na některé otázku dostanete protichůdné odpovědí! Často se dokážeme i  pohádat! Hudba zachází se silnými emocemi - nesnažte se je tlumit. Nejsme všeznalí - chybujeme, přeme se, pochybujeme. Chyby spojují velké hráče i  začátečníky. Možná objevíte poznáte své vlastní chyby i během našeho koncertu.

Jana má svůj klidný způsob uvolňování hlasu, otevírání dechu. Její hodiny mají řád a pozitivní náladu. Vláďa vychází spíš z konečné představy o tvarování písně, improvizuji na témata, vzešlá z okamžité situace. Jana je decentní, Vláďa provokativně ironický. Při ideálním počtu účastníků každý dostane střídavě čtyři individuální hodiny. Budete se na ně zapisovat do volných "políček". Učíte se všichni navzájem - naslouchat si, respektovat soustředění kolegů, mluvit o svých hudebních pocitech.

Před obědem nebo na konci dne se zase sejdeme na minikoncertu: Kdo byl u Jany, "přezpívá" ostatním jednu dvě sloky těm, kteří pracovali se mnou - a naopak. Celý kurz tak dostává průběžně podobu velké vzájemně se provokující a podporující rodiny. Učíme se vystihnout silné stránky účastníků. Negativní kritiku nahrazuje spíš přehánění vypozorovaných zlozvyků. Schopnost pobavit ostatní, zesměšnit sama sebe, někdy vede k odbourání zbytečných zábran, odstranění návyků.

K dispozici bude kytara, klavír, harmonium, flétny, bubny, drumle, orfátka. K nahlédnutí a inspiraci i CD, sbírky balad, kreslicí potřeby (balicí papír, barevné křídy).

Kurz končí vystoupením na náměstí a v přilehlých prostorách. Učte se vybrat si vhodné místo, připravte si třeba i náznakový kostým (šál, vlečka, klobouk, plášť nebo jiný charakteristický doplněk vašeho civilního, pohodlného oblečení). Během práce se válíme po zemi, nestyďte se za tepláky, plavky a bosé nohy! Nestyďte se aktivně zúčastnit i cizích hodin, přecházet mezi hodinami, vyhledávat spoluhráče. Neomezujte se jen na kurz, čerpejte inspiraci v okolí, přírodě, na nočních procházkách.

Kam směřujeme?

Kurz si našel věrné absolventy, kteří se vracejí alespoň na závěrečný koncert. Probíhá tradičně v pátek na slavonickém náměstí. Hledáme společně vlastní sdělení, umění otevřít se zpětné vazbě kolegů, zcitlivění vnímání krajiny a okolí.

Co neumíme?

Nechceme radit, proč a co zpívat. Je to jako na přechodu: první krok je zcela vaše rozhodnutí. Začít musíte sami.

Zvláštní host

Zuzana Dumková - jazzová balada, rytmické vzorce, co s českým přízvukem, zpěv a vlastní doprovod.

V čem vás kurz může zklamat?

Opíráme se především o původní smysl balady - tedy přírodní zpěv bez nástroje. Snažíme se zbavit zlozvyku schovávat hlas za techniku doprovodu. Nejde tedy o nácvik oblíbených písní k táboráku, i když si taky kolem ohně zazpíváme. Ani o rychlokurz folkové kytary, i když na způsoby harmonizace a kytarové triky jistě také dojde.

Svou intenzitou není kurz vhodný pro malé děti, ale maminky s dětmi jsou vítány, stejně tak jako lidé se zvláštními potřebami. Handicap jednoho může přinést obohacení ostatních. Znalost not není nutná, formální vzdělání může nahradit přirozená muzikalita.

Jak se přihlásit?

9. ročník dílny pořádá Slavonická renesanční společnost, občanské sdružení

Cena kurzu - kursovné 2 900 Kč (sleva pro studenty 10 %).

Využijte naší nabídky plného zajištění Vašeho pobytu kurzovné + snídaně a ubytování za 4400 Kč (vydatné společné snídaně, ubytování ve 2-3 lůžkových pokojích, společné sprchy, v hotelu Alfa na náměstí)

Pokud si ubytování a stravování chcete zajistit sami, dle vlastních nároků a možností, doporučujeme dotaz na Informační středisko Slavonice (telefon 384 493 320, e-mail i@slavonice-mesto.cz), kde Vám upřesní nabídku od stanování po hotel s  bazénem, od hladovění k hostinám.

PŘIHLASTE SE IHNED písemně - zasláním pohlednice, e-mailu, dopisu na adresu:
Slavonická renesanční společnost, Slavonice 573, 378 81, e-mail: srs@slavonice.cz, tel. 384  493 884.

Obratem Vás budeme kontaktovat.

Fota z předchozích ročníků i elektronickou přihlášku najdete na www.slavonice.cz. Těšíme se na viděnou ve Slavonicích.

Přihláška (Slavonice2006Merta_prihlaska.doc, 23 kB)